ที่เที่ยวเอเชีย

  สถานที่ท่องเที่ยวทั่วเอเชีย ที่คุณพลาดไม่ได้

head 3
head 2
head 1

ที่เที่ยวเอเชียเวียงจันทร์ เมืองอันเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง
ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ของประเทศลาวและยังเป็นเมืองหลวงอีกด้วย

ที่เที่ยวเอเชีย เวียงจันทร์ ประวัติ มีความเป็นมาอย่างไร?

ที่เที่ยวเอเชีย เวียงจันทร์นั้น นับว่าในอดีตนั้นเป็นเมืองส่วนหนึ่ง ของอาณาจักรล้านช้าง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,200 ปี เวียงจันทร์เริ่มเป็นเมืองหลวงเมื่อ พระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา

ได้ย้ายเมืองหลวงเก่าอย่าง หลวงพระบางมายังเวียงจันทร์แห่งใหม่ และทรงสถาปนาเมืองแห่งนี้เป็นราชธานีขึ้นมาใหม่ ภายใต้ชื่อว่า นครจันทบุรีศรีสัตนาคนหุต อุตมราชธานี ในยุคเดียวกันนั้นเอง 

พื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหลายอาณาจักรที่แบ่งกันปกครอง ไม่ว่าจะเป็น อยุธยา  ตองอู ล้านนา และล้านช้าง เป็นต้น ทุกๆอาณาจักรต่างมีความเชื่อมโย้งกัน ทางการเมืองและทางการทหารอยู่ตลอด

 ดินแดนในแถบนี้จึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กันอย่างเสรีจากการค้าขาย หรือสงครามการตกเป็นเมืองขึ้น อาณาจักรล้านช้างเอง นับว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เริ่มต้นจากการเป็นเมืองเล็กๆ คือเมืองแถนหรือเมืองกาหลง

หลังจากย้ายมาจากอาณาจักรน่านเจ้า ได้เริ่มมีการขยายดินแดน จนมีอาณาจักรที่กว้างขว้าง กินพื้นที่ในแถบอีสานบ้านเรา ไปจนถึงดินแดนประเทศลาว นับว่ามีอาณาเขตที่กว้างขว้างอย่างมาก

ด้วยการปราบผู้ปกครองดั่งเดิม ที่ปกครองโดยอาณาจักรขอม จนได้ดินแดนที่กว้างขว้างอย่างมาก แต่แล้วจนกระทั่งปีพ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างเสื่อมอำนาจลง เวียงจันทร์จึงกลายเป็นรัฐอิสระ ภายใต้ชื่อ อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ มาในปีพ.ศ. 2321 เจ้าพระยาจักรี หรือรัชกาลที่ 1 

ในสมัยรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ยกทัพมาปราบดินแดนลาว รวมทั้งยึดเมืองเวียงจันทร์ เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรธนบุรี และในปีพ.ศ.2369 พระเจ้าอนุวงค์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียงจันทร์ ได้รวบรวมกำลังเพื่อก่อการกบฎขึ้น 

ทำให้สยามส่งกองทัพไปปราบกบฎ เมืองเวียงจันทร์ถูกทำลายย่อยยับ ชนิดที่ว่าไม่สามารถขึ้นมามีอำนาจได้อีก เหลือรอดเพียงพระอารามทางศาสนา และจับเจ้าอนุวงค์ มาสำเร็จโทษที่กรุงเทพ จากนั้นลาวเองก็อยู่ภายใต้การปกครอง ของฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2436 แทนที่สยาม เมื่อครั้งหนึ่งที่ลาวเคยตกเป็นส่วนหนึ่งของสยาม

ที่เที่ยวเอเชีย เวียงจันทร์ มี ความเป็นชาติขึ้นมาได้อย่างไร?

หลังจากที่ฝรั่งเศสได้เข้ามา ในปีค.ศ. 1893 มีอิทธิพลในแถบฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ที่เรือรบฝรั่งเศส ได้เข้ามาปิดอ่าวและมีการบีบบังคับให้เซ็นสัญญา ยกดินแดนทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม ทำให้มีผลกระทบต่อ อาณาจักรอื่นๆที่ต่าง ป้องกันตนเองจากชาติมหาอำนาจตะวันตก

ด้วยความต้องการผนวกดินแดน อินโดจีนของฝรั่งเศส ทำให้ในเวลาต่อมา ค.ศ.1907 ดินแดนส่วนอื่นๆ ก็ได้ตกเป็นของฝรั่งเศส จนกระทั่งมาสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้เข้ามามีอิทธิพลดินแดน ในแถบนี้แทนฝรั่งเศส ทำให้ขบวนการใต้ดินของลาวอิสระ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านฝรั่งเศส จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

การเมืองในประเทศลาวนั้น ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วอำนาจอย่างชัดเจน ภายใต้การสนับสนุนของชาติมหาอำนาจ ที่ถือข้างตามหลักการปกครอง ที่แตกต่างกันอย่าง เจ้าสุภานุวงค์ ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต และเวียดนามเหนือ ส่วนอีกฝ่ายเป็น เจ้าสุวรรณภูมา เป็นพระเชษฐาซึ่งได้รับการสนันสนุน จากรัฐบาลฝรั่งเศสและอเมริกา จนทำให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น

ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก สุดท้ายฝ่ายเจ้าสุวรรณาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ทำให้เจ้าสุภานุวงค์ ได้สถาปนาประเทศลาวขึ้นใหม่ เพียงใต้ชื่อว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 จวบจนถึงปัจจุบัน

เวียงจันทร์เป็นเมือง ที่มีความเก่าแก่อย่างมาก สถาปัตยกรรมต่างๆ อันเป็นตัวบ่งบอกประวัติศาสตร์ ของประเทศลาวได้อย่างยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งภาษา และวัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย

 เปรียบเหมือนเมืองพี่เมืองน้อง ยิ่งทำให้เมืองแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างมาก สถานที่แรกอันเป็นเอกลักษณ์ ของเมืองแห่งนี้คือ ประตูไซ (Patuxai) เป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึง ชาวลาวที่ต่อสู้ประกาศอิสระภาพ จากฝรั่งเศส รูปแบบการก่อสร้างนั้น ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก ประตูชัยที่ฝรั่งเศส

 แต่รูปแบบศิลปะสไตล์ฺแบบล้านช้าง มีความสวยงามอย่างมาก สถานที่นี้จึงมีความสำคัญกับประเทศลาวอย่างมาก อีกสถานที่หนึ่งอันเป็นศูนย์รวมใจ ของชาวลาวก็คือ วัดศรีสะเกด เป็นวัดเก่าแก่ที่รอดจากการเผา ของสยามในอดีต ยังคงมีความงดงามในแบบศิลปะล้านช้าง

 ที่นี้เต็มไปด้วยพระพุทธรูปโบราณถึง 6,000 องค์ ประดิษย์สถานอยู่ด้วยรอบ ตรงกลางเป็นอุโบสถแบบอิฐถือปูน หลังคาทำจากไม้แกะสลักสวยงามอย่างมาก เมืองเวียงจันทร์ยังมีสถานที่ที่รอดจากการเผา และมีประวัติศาสตร์ร่วมกับสยามอีกด้วย นั้นคือ หอพระแก้ว ถูกสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2108

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่จะถูกอัญเชิญไว้ที่วัดพระแก้ว ในกรุงเทพของไทย ถึงแม้ปัจจุบันวัดแห่งนี้จะไม่มีพระแก้วมรกต ประดิษฐานอยู่แต่ก็ยังคงเป็น สถานที่สำคัญของคนที่นี้อยู่เช่นเดิม ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว 

และสถานที่สุดท้ายอันเป็น สิ่งสำคัญที่เกิดมาพร้อมกับเมืองนี้เลยก็ว่าได้ นั้นคือ พระธาตุหลวง   นับว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาว ลักษณะของพระธาตุหลวงนั้น เป็นแบบทรงดอกบัวตูม ตั้งตระหง่านสูงกว่า 45 เมตร มีความงดงามทั้งกลางวันและกลางคืนเลยทีเดียว

 สถานที่ท่องเที่ยวของเวียงจันทร์นั้น มีความหลากหลายมาก นอกเหนือจากสถานที่ประวัติศาสตร์ ปัจจุบันเมืองแห่งนี้มีความเจริญอย่างมาก เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เหมือนกับ เป็นไทยในอดีตทางด้านอารยธรรม

เวียงจันทร์
สถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

ปัจจุบัน เมืองเวียงจันทร์ เป็นอย่างไรบ้าง?

เมืองแห่งนี้มีความเจริญมากขึ้น กว่าแต่ก่อนมากหลังจาก ได้เริ่มมีเสรีทางการค้าขาย ทำให้เมืองแห่งนี้เริ่มมีการเติบโต ทางเศรษฐกิจธุรกิจ SME ร้านต่างๆที่เป็นเอกชน 

เริ่มมีความหลากหลาย วัฒนธรรมของผู้คนในเมืองนั้น ถึงแม้จะได้รับอิทธิพล กระแสวัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆ คนลาวเองก็ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

คนในประเทศต่างแต่งชุดประจำชาติ นุ่งผ้าซิ่น ออกมาทำบุญกันที่วัด กันเป็นปกติดั่งเช่นเคย นับว่าประเทศลาวมีความเลื่อมใส ทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก กาลเวลาเลยทำลายวัฒนธรรมของ ประเทศลาวแห่งนี้ไม่ได้เลย

 สภาพอากาศของที่นี้ ด้วยภุูมิประเทศอยู่บนที่ราบสูง ช่วงฤดูฝนก็จะตกตลอดช่วงทั้งฤดู แต้ถ้าร้อนนั้นก็เรียกได้ว่า ไม่แพ้อากาศที่ไทยด้วยเช่นกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าประเทศเรา ตรงที่ประเทศลาวส่วนใหญ่ ยังมีพื้นที่สำหรับป่าไม้อยู่มาก

 ธรรมชาติของที่นี้จึงมีความสมบูรณ์ จึงทำให้ได้รับอากาศดีๆ จากที่นี้ได้อย่างสดชื่น เมืองแห่งนี้นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและเกาหลี มากเป็นพิเศษ เพราะเรื่องธรรมชาติและความสงบในเมืองหลวงที่ไม่ใหญ่มาก

 แต่กลับสร้างความประทับใจ ให้กับเหล่านักท่องเที่ยวเหล่านั้น จนบ้างคนนั้นได้ย้ายมาตั้งรกราก ที่นี้เพราะ ชื่นชอบเมืองแห่งนี้

 ในอนาคตเมืองหลวงแห่งนี้อาจ มีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านวัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปอย่างแน่นอนเลย ก็คือศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไม่เสื่อมคลายอย่างแน่นอน

สรุปการท่องเที่ยว เมืองเวียงจันทร์เป็นอย่างไรบ้าง?

ด้วยดินแดนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติล้อมรอบ ทำให้เมืองแห่งนี้มีเสน่ห์ ทางด้านธรรมชาติอย่างมาก สถานที่ท่องเที่ยวของที่นี้ นอกจาก สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติอีกด้วย อย่างวังเวียงเอง ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีกิจกรรมต่างๆให้ได้ทำมากมาย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว นั้นมีพร้อมให้กับเหล่านักท่องเที่ยว 

อีกทั้งการเดินทางไปท่องเที่ยวยังเวียงจันทร์ ก็ทำได้ไม่ยากเช่นกัน สามารถนั่งเครื่องมาลง ยังสนามบินเวียงจันทร์ หรือสามารถข้ามมาจากทาง อุบลราชธานี หรือช่องทางชายแดนอื่นๆได้เลย ด้วยประเทศไทยที่ติดกับประเทศลาว ทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยว อย่างง่ายดาย ค่าเงินนั้นถึงแม้จะต่างจากค่าเงินบาท แต่ค่าครองชีพส่วนใหญ่นั้น ราคาพอๆกับประเทศไทยเลยทีเดียว 

นอกจากโซนทางด้านนอกเมือง ถึงจะมีราคาที่ไม่แพงมาก แตุ่ถึงยังไง ก็นับว่าเป็นความคุ้มค่ากับการเดินทางมาเที่ยวที่แห่งนี้ ความรู้สึกในการท่องเที่ยว ทำให้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ ชนชาติเดียวกัน ที่มีวัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างยาวนาน ถึงแม้เราจะห่างกันตามเส้นแบ่งเขตแดน แต่ความสัมพันธ์ของผู้คน ระหว่างสองประเทศนั้น ก็ไม่อาจแบ่งแยกจากกันได้ 

จึงทำให้มองว่า การท่องเที่ยวมายังเวียงจันทร์ ให้ประสบการณ์ดีๆ ทางด้านธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม ภาษาของที่นี้นับว่าเป็นประเทศ เดียวในโลกที่มีภาษาคล้ายคลึงกับประเทศไทย ทำให้การท่องเที่ยวไม่อยากลำบาก เหมือนกับการเดินทางไปประเทศอื่น ด้วยอะไรหลายอย่างที่คล้ายกัน จึงทำให้เวียงจันทร์ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ควรมา สัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ ใกล้ประเทศของเรา หากต้องการท่องเที่ยว ต่างประเทศดินแดนที่เหมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้องของไทย นับว่าไม่ควรพลาดเวียงจันทร์ อย่างแน่นอน

ที่เที่ยวทั่วโลก

เที่ยวไทยไปไหนดี

ประเทศที่น่าเที่ยว

รีวิวเกมออนไลน์มือถือ

คาสิโนยูฟ่า สมัครใช้บริการเพื่อ เล่นยูฟ่าคาสิโน มีขั้นตอนอย่างไร

มาปิดท้ายกันที่ ขั้นตอนในการสมัคร คาสิโนยูฟ่า กันเลยดีกว่าสำหรับ คาสิโนยูฟ่า มีขั้นตอนในการสมัคร ที่ง่ายแสนง่าย ไม่ได้มีความยุ่งยากแต่ประการใด รวมไปถึงเป็น เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นแล้วล่ะก็ คาสิโนยูฟ่า จึงถูกจัดให้เป็น เว็บพนันที่มีคุณภาพ สนุกน่าเล่น เดิมพันได้แบบไม่มีเบื่อ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการที่จะ เล่นยูฟ่าคาสิโน ก็ต้องสมัครเข้ามาใช้บริการ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ กดไปที่คำว่า สมัครสมาชิก
ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลและทำการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
สามารถที่จะทำรายการ ฝากเงินเข้าสู่ระบบ ได้ในทันทีที่การตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น
เพียงเท่านี้ ก็สามารถที่จะ เล่นยูฟ่าคาสิโน ได้แล้ว
เห็นไหมล่ะว่า เป็นขั้นตอนที่ง่าย สะดวก รวมไปถึง เป็นอะไรที่ถูกใจนักพนันสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้ว ถ้าหากว่าคุณอยากที่จะ เล่นยูฟ่าคาสิโน ก็ต้องเลือกเข้ามา สมัครและใช้บริการ กับเว็บไซต์คุณภาพแห่งนี้ รับรองเลยว่า การเดิมพันที่คุณเคยเดิมพันมา จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพราะนี่คือเว็บคาสิโนที่ มีคุณภาพ ทันสมัย และแตกต่างไปจากเดิม การแทงคาสิโนออนไลน์หรือว่า เล่นยูฟ่าคาสิโน ของคุณจะเปลี่ยนไป เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก และเดิมพันกับ เกมคาสิโนสนุกๆ คุณก็มีโอกาสที่จะ เป็นเศรษฐีคนใหม่ได้ไม่ยาก แถมยังมีเทคนิคในการเดิมพัน ให้คุณเอาไปใช้งาน ได้อีกเพียบ ถ้าไม่เชื่อก็ลองเข้ามาใช้บริการดู แล้วคุณจะรู้ว่า นี่คือสุดยอดของเว็บพนัน

       UFABET